„URBAN RENEWAL – Service Design w procesie rewitalizacji”, 5 – 6 kwietnia 2019 r.

Poznaj unikalny proces projektowania rozwiązań oparty o potrzeby użytkowników i interesariuszy oraz specyfikę obszarów rewitalizowanych!

O WARSZTACIE:

W ramach Mulikonferencji DREAM Silesia zapraszamy na całodniowe warsztaty „URBAN RENEWAL Service Design w procesie rewitalizacji” poświęcone tematyce projektowania usług na obszarach zdegradowanych. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierujemy do doktorantów na kierunkach architektura i urbanistyka, sztuki projektowe, nauki społeczne, psychologia, jak również innych zaangażowanych w tematykę ekspertów.

Warsztaty zostały zaprojektowane z myślą o specjalistach zainteresowanych rozwojem umiejętności projektowania zmian na obszarach zdegradowanych. Zależy nam na  tym, aby nasi uczestnicy mieli możliwość pracy w interdyscyplinarnych zespołach o zróżnicowanych perspektywach i kompetencjach, doświadczenia procesu kreatywnego opartego o metodologię service design oraz wykorzystania wybranych narzędzi projektowania usług, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rewitalizacji.

Wykorzystując projektowanie spekulatywne zastanowimy się jak może wyglądać przyszłość. Jakie są scenariusze i alternatywy? Forma spekulacji otwiera wyobraźnię na różne perspektywy jak również pozwala zobaczyć problem z wielu stron. Ponadto celem warsztatu jest lepsze zrozumienie potrzeb oraz konsekwencji projektowanych dziś rozwiązań. Poszukując odpowiedzi na pytania w jakim świecie chcemy żyć oraz jakie czynności powinniśmy podjąć teraz, aby nie doszło do niechcianych rezultatów, skorzystamy z metod Speculative Design, omówimy realne case study oraz skorzystamy z „Future Cone”.

Warsztaty są częścią konferencji Dream Silesia na którą obwiązują wcześniejsze zapisy.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zadzwoń do nas: +48 609 031 418

CZEGO DOWIESZ SIĘ PODCZAS WARSZTATÓW?

Jak wykorzystać metodologię service design do rozwiązywania problemów obszarów rewitalizowanych?

Jak budować scenariusze przyszłości wykorzystując metody spekulatywne?

Jak pracować w interdyscyplinarnych zespołach wykorzystując dynamikę procesu kreatywnego i potencjał grupy?

Jak zarządzać procesem generowania rozwiązań zorganizowanym wokół wartości dla klienta i miejsca?

Jak budować wartościowe usługi w oparciu o przyszłe potrzeby użytkowników, konteksty obszarów rewitalizowanych oraz narzędzia samorefleksji, budowania person, mapowania podróży użytkownika?

CZYM JEST SERVICE DESIGN?

Service Design to proces projektowy, w którego centrum stoi człowiek i jego potrzeby. Równie ważnym elementem są konteksty i problemy społeczne, z którymi mierzy się współczesny świat.

Istotą Service Design jest rozwiązywanie problemów użytkownika w sposób umożliwiający budowanie pozytywnych doświadczeń płynących z kontaktu z usługą, przy jednoczesnym uwzględnianiu długoterminowych konsekwencji wdrażanych rozwiązań. Warto podkreślić, że jest to multidyscyplinarna praktyka wspomagająca proces tworzenia oraz wdrażania innowacyjnych usług czy doskonalenia już istniejących. Holistyczne oraz iteracyjne podejście do projektowania, wykorzystujące dynamikę procesu kreatywnego zachodzącą w zespołach, czyni Service Design wyjątkowym narzędziem wspierającym projektowanie wartości dla klientów, interesariuszy oraz środowiska.

POZNAJ HISTORIĘ REVILANDII

Revilandia 2035 to miejsce przemian architektonicznych, społecznych oraz środowiskowych. W związku z szybkim rozwojem nowych technologii oraz nieznanymi dotąd wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, pojawiła się głęboka potrzeba redefiniowania funkcji obiektów historycznych na tym obszarze. Zajmują one bowiem ponad 80% powierzchni Revilandii. Architektura i historia tego miejsca stanowią wartościowe dziedzictwo kulturowe, chociaż z biegiem lat stały się zapomnianym symbolem dawnej świetności tutejszego przemysłu.

10 lat temu Kompleks Pałacowo-Parkowy dostał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Zrównoważona Rewitalizacja 2025″. Obiekt sklasyfikowano jako kultowy ze względu na bycie kreatywnym, kulturalnym oraz przedsiębiorczym miejscem inicjatyw twórczych w Revilandzie. Z okazji okrągłej rocznicy przyznania Pałacowi wyróżnienia została powołana grupa „ReviLab”, której celem jest stworzenie usługi/produktu/interakcji, która ożywi i uatrakcyjni pozostałe obszary, uwzględniając aspekty społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne.

Pierwsze spotkanie ReviLabu odbędzie się 5 kwietnia 2035 roku. W tym dniu uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć Kompleks Pałacowo-Parkowy, a następnie podczas pracy w grupach opracowywać rozwiązanie dla Revilandii. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej podróży.

MIEJSCE

5 kwietnia 2019 r. (piątek) – Hala Arena Gliwice

13.00 – 18.00 – warsztat „URBAN RENEWAL – Service Design w procesie rewitalizacji”

6 kwietnia 2019 r. (sobota) – Kopalnia Guido

10.00 – 11.30 – prezentacje projektów i panel dyskusyjny

OPŁATY

Dla uczestników konferencji – warsztat w cenie opłaty konferencyjnej

Dla doktorantów nieuczestniczących w konferencji – 400,00 zł

REJESTRACJA