Profesjonalizacja Fundacji Stajnia

w ramach Śląskie Lokalnie

O co chodzi?

“Profesjonalizacja Fundacji Stajnia” to projekt realizowany w ramach konkursu mikrograntów “Śląskie Lokalnie” ogłoszonego przez Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem – Instytutem Wyszehradzkim.

W maju 2019 roku pozyskaliśmy blisko 5000,00 zł na działania zmierzające do wzmocnienia potencjału III sektora. Są to środki, które umożliwiły nam rozwój STAJNI oraz zwiększenie jej szans na wejście na rynek komercyjny ze swoimi usługami.

 

Cele projetu

Celem projektu jest profesjonalizacja działań Fundacji Stajnia poprzez odpowiedzialne uruchomienie działalności gospodarczej w okresie do 10.2019.

Cele szczegółowe:

wzmocnienie potencjału organizacji poprzez częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową
profesjonalizacja organizacji poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowanie biurowego
zwiększenie stabilności finansowej organizacji poprzez poszerzenie oferty Fundacji o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej .

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie potencjału organizacji , co przyczyni się sprawniejszego wejścia Fundacji na rynek usług komercyjnych. Realizacja działań tj. zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania graficznego oraz wprowadzenie usług Stajni na rynek komercyjny wpłynie na wzmocnienie zespołu oraz podniesienie kompetencji organizacji w realizacji działalności gospodarczej, a tym samym na samodzielność podmiotu.

Co już zrobiliśmy w ramach projektu?

Zatrudniliśmy profesjonalne biuro księgowe, które wspiera nasze finanse i trzyma nas w ryzach!

Zakupiliśmy sprzęt komputerowy niezbędny do rozwoju naszego zespołu

Kupiliśmy oprogramowanie Adobe Creative Cloud, które daje nam szerokie możliwości promocyjne!

Przygotujemy stronę dla naszych produktów komercyjnych

Tworzymy materiały marketingowe, które pomagają nam promować to co kochamy robić!

Galeria prac zrealizowanych dzięki Śląskie Lokalnie

Podziękowania

Szczególne podziękowania kierujemy do Instytutu Pracy i Edukacji za możliwości rozwoju, które dał nam Projekt Śląskie Lokalnie.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Śląskie Lokalnie