Piotr Bańczyk

Piotr Bańczyk

„Lider to osoba o silnym, opartym na wartościach potencjale, którym zaraża innych.”

Coach, trener, doradca zawodowy, przewodnik górski i menedżer. Specjalizuje się w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej, doradztwie zawodowym, szkoleniach i coachingu. Posiada doświadczenie menadżerskie w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje  biznesie i w organizacjach pozarządowych, tworzy podmioty gospodarcze  oraz sprawował funkcje kierownicze w regionalnej administracji  publicznej. Jest Dyrektorem ds. Rozwoju w Inspiration Point S.A. odpowiedzialnym za łączenie sfery biznesowej i społecznej w Pałacu Inspiracji. Współtworzył i kierował Centrum Społecznego Rozwoju – jedną z największych śląskich organizacji pozarządowych, w ramach której  inicjował i prowadził liczne programy związane z pomocą najuboższym,  aktywizacją społeczności lokalnych i wprowadzaniem na rynek pracy osób w  trudnej sytuacji życiowej. Jest założycielem i kierownikiem Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz prezesem Europejskiego  Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Uczestniczy w procesie wdrażania funduszy europejskich w regionie oraz w procesie planowania działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego. Prowadzi badania naukowe w obszarze psychologii organizacji i zarządzania.

W wolnym czasie biega w maratonach, gra na gitarze i prowadzi wycieczki jako przewodnik górski.