Julia Koczorowska

Julia Koczorowska

Julia Koczorowska – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Copenhagen Business School. Aktywna społecznie, w ramach kół naukowych oraz stowarzyszeń studenckich, ostatnio liderka grupy kopenhaskiej w projekcie Co Design Your P(a)lace w Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich.

Aktywistka w Student & Innovation House w Kopenhadze, projekcie studenckim zaaranżowanym w rewitalizowanym budynku policji z 1920 roku. Zdobywała doświadczenie naukowe w ramach pracy w Institute of Organization Copenhagen Business School przy projektach związanych z badaniem wpływu przestrzeni na organizacje.