Category Archive for: Podsumowanie roku

Podsumowanie roku 31 grudnia 2018    ,,

Podsumowujemy 2018 rok

W tym roku wiele się działo i wiele razem przeżyliśmy. Nasze wspólne zaangażowanie zaowocowało inicjatywami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi, które wspierały proces rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. Spotykaliśmy się przy różnych okazjach. Zaczęliśmy w maju podczas Metropolitalnego Święta Rodziny, kiedy to odwiedzili nas goście z całego regionu w ramach zwiedzania perełek architektury Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Metropolia GZM). Kolejnym ważnym dla nas wydarzeniem było