Podsumowanie 2020 roku!

#podsumowanie2020 #CYPE #OgrodyMożliwości

Drodzy przyjaciele, partnerzy, koledzy, koleżanki, znajomi, obserwujący, trzymający za nas kciuki.

Koniec roku to ważny dla nas moment podsumowania i refleksji. W sercach, głowach, online i offline padają ważne pytania. Czy to, co robimy w dalszym ciągu jest potrzebne i aktualne? Czy nasze działania mają sens? Gdzie najbardziej jesteśmy potrzebni i komu? Do czego wciąż mamy energię i pasję, a z czego będzie trzeba zrezygnować? Niektóre z tych pytań wciąż pozostają bez odpowiedzi, tym niemniej dobre podsumowanie zawsze przynosi cześć odpowiedzi, dlatego tym bardziej chcemy się nim z Wami podzielić.

2020 pozostanie w naszej pamięci jako rok intensywnych zmian, nauki, niepewności, ciągłego dostosowywania, czy przeprowadzki do świata wirtualnego. W końcu to rok, który historia zapamięta jako czas pandemii Covid-19.

Z naszego lokalnego puntu widzenia to okres z jednej strony reorganizacji, a z drugiej bieżących, intensywnych prac związanych z realizacją naszych dotychczasowych projektów tj. Ogrody Możliwości czy Co-design your place.

W naszych sercach wciąż żywe są wspomnienia z zakończonego już programu edukacyjnego dla młodzieżowych liderów zmian realizowanego w ramach Co-design your place. W projekcie wzięła udział grupa 18 uczestników z blisko 10 krajów i ponad 20 ekspertów, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem. Dzięki naszym nieocenionym partnerom z UAL: University of the Arts London i Station Student Innovation House nasze działania nabrały międzynarodowego rozmachu, co zaowocowało świeżym spojrzeniem na rewitalizację i włączanie młodzieży w działalność społeczną. Już niebawem będziemy mogli pochwalić się rezultatem naszych wspólnych prac w postaci, mamy, nadzieję użytecznego podręcznika i bardzo ciekawych narzędzi, o których więcej już wkrótce!

Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom, trenerom, mentorom, wolontariuszom oraz gościom za Wasz wkład merytoryczny jak i chęć współpracy ma rzecz coraz bardziej uspołecznionej rewitalizacji. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia i wielu sukcesów na Waszej liderskiej i projektowej drodze! A dla zespołu projektowego w składzie: Martyna Bielak, Agata Magdalena Nowak, Paweł Nowak i Bartosz Dworski ukłony i najcieplejsze podziękowania za Waszą wspaniałą pracę i wszelakie okazane wsparcie. Jesteście po prostu wspaniali!

Kolejnym ważnym dla nas działaniem jest projekt „Ogrody Możliwości – szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich”, wdrażany dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny – Razem zmieniamy Śląskie). „Ogrody Możliwości” zakładają objęcie programem aktywnej integracji 45 osób w wieku od 18 lat. W ramach działań wspieramy osoby bezrobotne w powrocie na rynek pracy. Szczególne podziękowania należą się naszej wspaniałej animatorce i psychologowi Kasi Martuli oraz Piotrowi Bańczykowi, bez którego nie byłoby ani tego projektu, ani historycznych spacerów po Pałacu, ani wielu innych działań, które będziemy kontynuowali również w 2021 roku.

Ponadto w ramach „Ogrodów Możliwości” przygotowujemy książkę oraz film opisujące historię Pałacu widzianą i słyszaną oczami jego mieszkańców. W realizacji tej części projektu wspierają nas fantastyczni historycy, dziennikarze oraz artyści. Szczególne podziękowania kierujemy do prof. Zbigniewa Kadłubka zbierającego materiały historyczne i wywiady dotyczące rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. Nasze działania już niebawem będą również dostępne w postaci filmu dokumentalnego. W tym zakresie wspiera nas zespół HOLE Films, w składzie:Bartek Bala, Tomek Langer i Mariusz Grzegorz Orłów. Filmowcy uwieczniają w formie audiowizulanej spotkania ze znawcami i świadkami historii tego wyjątkowego miejsca. Krótką prezentację powstającego materiału można zobaczyć pod adresem: https://vimeo.com/376373990/11c8fc41ac.

Kiedy pisząca te słowa zbiera w całość wszystkie te wydarzenia i aktywności, które zrobiliśmy pomimo korona-ograniczeń, pozostaje mi powiedzieć, że w Stajni to był dobry rok. Wymagający, ale dobry. Mamy nadzieję, że z Waszej perspektywy wypełniamy Pałac Inspiracji wartościowymi inicjatywami, które ożywiają i odbudowują to wyjątkowe miejsce, jeszcze niedawno niedostępne i trochę zapomniane. A jeżeli nie, będziemy wdzięczni za życzliwe podpowiedzi dotyczące kierunków w 2021 w komentarzach!

Kończąc 2020 rok, chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim zaangażowanym w naszą działalność, naszym partnerom, mieszkańcom, nauczycielom. Imienna lista byłaby bardzo długa, tym niemniej w szczególności dzisiaj myślimy o Was. Bez Waszego wsparcia i życzliwości nie wydarzyłoby się tak wiele dobrego. Jednocześnie, w nadchodzącym roku życzymy Wam zdrowia, życzliwości i wyrozumiałości dla siebie i innych oraz energii zarówno do działania jak i odpoczywania!

Jeszcze raz dziękujemy, że jesteście z nami, w końcu rewitalizacja to MY!
Stajnia