Dzielimy się doświadczeniem o Co-design your place

W ramach seminarium wprowadzającego do projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji” mieliśmy dziś okazję prezentacji działań podejmowanych przez Fundację Stajnia w ramach projektu Co-design your place.

Śląska Przestrzeń Innowacji jest inkubatorem, którego misją jest wyszukanie i rozwinięcie najlepszych pomysłów na rozwiązanie problemów mieszkańców Śląska. Projekt realizowany jest przez Fundacja Fundusz Współpracy z Warszawy iCentrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
z Rybnika. Informacje o projekcie znaleźć można na stronie: https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/

Podczas seminarium Anna Bielak-Dworska opowiedziała o możliwościach, jakie service design daje projektowaniu innowacji oraz dzieliła się doświadczeniami w kreowaniu usług dedykowanych obszarom rewitalizowanym w Polsce, w Danii i w Wielkiej Brytanii. Piotr Bańczyk wprowadził uczestników seminarium w kluczowe obszary innowacji społecznych, wśród których znalazły się: depopulacja, białe i zielone miejsca pracy, niski poziom zatrudnienia kobiet i osób powyżej 50 roku życia, rewitalizacja i ubóstwo energetyczne.