Staż zawodowy Dlaczego warto go podjąć?

Szukając pracownika lub poszukując pracy warto zastanowić się nad możliwością skorzystania ze STAŻU.
Staże finansowane mogą być ze środków publicznych, którymi dysponują zarówno urzędy pracy, jak również realizatorzy projektów społecznych. Takie staże organizuje mi.in. PAŁAC INSPIRACJI.

Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób w obecnej sytuacji efektywnie i bezpiecznie zapewnić sobie lub swojemu potencjalnemu pracownikowi stanowisko pracy.

Co więcej, JEŻELI jako potencjalny kandydat ZAMIESZKUJESZ NA TERENIE OBJĘTYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE to jako FUNDACJA STAJNIA MOŻEMY CI POMÓC w organizacji stażu.

Nie ukrywajmy … nie wiemy, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Chociaż obostrzenia związane z pandemią zostały znacznie obniżone, nie mamy pewności, czy w najbliższym czasie nie wrócą.
Zarówno dla potencjalnych pracowników, jak i pracodawców to trudny okres. Pierwsi nie mają pewności, czy w sytuacji zaostrzenia kwarantanny będą mogli utrzymać swoje stanowiska pracy, pracodawcy, z kolei, obawiają się, czy będą mieli możliwość opłacenia pracownika, którego fizycznie może zabraknąć w pracy.

DLACZEGO ZATEM STAŻ ZAWODOWY?

Staż jako forma aktywizacji zawodowej ZAPEWNIA OBU STRONOM ZABEZPIECZENIE W SYTUACJI KRYZYSU. Pracodawca nie jest obciążony kosztami, a stażysta może liczyć na stały dochód bez względu na sytuację na rynku.

Co więcej, dodatkowymi korzyściami płynącymi ze stażu są:
– OD 01 WRZEŚNIA STAWKI STAŻOWE WZROSŁY Z 1057,60 zł DO 1440 !!
– jako potencjalny stażysta MASZ MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STAŻU W INTERESUJĄCEJ CIĘ FIRMIE. Podejmując tą formę zatrudnienia możesz spróbować swoich sił, wykazać się przed pracodawcą oraz nabyć cennego doświadczenia w obszarze swoich zainteresowań.

W naszym projekcie „Ogród Możliwości – szansą na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich” MAMY MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA DO:
– opieki nad dziećmi (żłobek, przedszkole),
– zakupu odzieży roboczej,
– biletów miesięcznych (jeżeli staż odbywa się poza granicami miasta Siemianowice Śląskie)

Ponadto, UCZESTNICY NASZEGO PROJEKTU MOGĄ SKORZYSTAĆ Z:
– konsultacji psychologicznych/coachingowych,
– doradztwa zawodowego,
– warsztatów aktywizujących,
– udziału w inicjatywach na rzecz miasta Siemianowice Śląskie.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w naszym projekcie to JEDYNYMI KRYTERIAMI, KTÓRE MUSISZ SPEŁNIĆ TO:
– być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich
– oraz zamieszkać na obszarze objętym programem rewitalizacji miasta Siemianowice Śląskie.

Wykaz ulic objętych programem rewitalizacji oraz więcej informacji dotyczących projektu Ogród Możliwości znajdziesz bezpośrednio na stronie:
https://spark.adobe.com/page/oERrGHnAlEDy9/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Działania realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych właściciela Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich – Inspiration Point S.A. i Fundacji Stajnia.

Uczestnicy nie ponoszą opłat z tytułu udziału w projekcie.