O rewitalizacji społecznej

Serdecznie dziękujemy Śląskiej Opinii za zaproszenie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami z procesem rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich (Pałac Inspiracji).

Dziękujemy również za podjęcie tematu rewitalizacji i aktywności społecznych, gdyż jest to dla nas bardzo ważny obszar rozważań, gorących dyskusji i przede wszystkim DZIAŁAŃ, w których chcemy się doskonalić dla wszystkich naszych partnerów, uczestników, mieszkańców, gości i tego niezwykłego miejsca.

Nie byłoby rewitalizacji Pałacu bez zaangażowania, niejednokrotnie poświęcenia i ryzyka, które podjęły wszystkie strony tego procesu: inwestorzy, właściciele, samorząd, społeczność, NGO, mieszkańcy miasta i regionu. Każdy na swój sposób, każdy w zakresie swoich kompetencji i każdy w swoim czasie.

Wydaje się, że tylko w tym partnerskim i międzysektorowym porozumieniu możemy odbudowywać te wartościowe miejsca dla nas i dla PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. Tym bardziej warto podkreślić, że w rozmowie prowadzonej przez wyjątkowego działacza Sebastiana Pypłacza uczestniczyła najmłodsza członkini STAJNI – Blanka Dworska❤️, która również czeka (poza swoim narodzinami) na otwarcie Pałacu i zapewne jeszcze wielu innych pięknych miejsc, dla których warto pracować i o których zdecydowanie warto pamiętać. Będzie to w końcu nasze wspólne dziedzictwo, dla którego zdecydowanie warto się starać.

Zapraszamy do podcastu.