STAJNIOWA ŁĄKA WIEDZY – podsumowanie kwartalne

Drodzy,

ponieważ październik dobiega końca chcielibyśmy podsumować ostatnie miesiące naszych działań i tym samym podzielić się z Wami naszymi pomysłami i realizacjami na wdrażanie mikro zmian, które mamy nadzieję, że już przynoszą makro efekty!

Od początku 2019 roku kontynuowaliśmy działania naszej Akademii Liderów Społecznych, w ramach której wspieraliśmy 42 liderów ze Śląska w rozwoju. Bogaty program obejmujący edukację, realizację mini akcji społecznych, konferencję „100 lat obywatelskości”, seminarium „Zacząć od siebie, by zmieniać świat”, zrealizowaliśmy w międzysektorowym partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Zmiany, Inspiration Point S.A. oraz Siemianowickim Centrum Kultury.

W ostatni piątek, 25 października 2019 roku, uroczystym seminarium zakończyliśmy ten wyjątkowy projekt trwający blisko dwa lata, który dawał nam tyle radości i satysfakcji! Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Partnerom, współpracownikom, trenerom i przede wszystkim UCZESTNIKOM, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu dołożyli swoją cegiełkę do naszej obywatelskiej i społecznej działalności na rzecz lokalnych społeczności oraz rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

.

Kolejnym naszym działaniem, z którego jesteśmy szczególnie dumni są „Ogrody Możliwości – szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Siemianowic Śląskich” realizowane dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Działanie zakłada objęcie programem aktywnej integracji grupy 45 osób w wieku od 18 lat. Na grupę docelową składają się:  osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również ich otoczenie ,inne osoby kwalifikowalne w poddziałaniu 9.1.1. Celem Programu jest wzrost zaangażowania mieszkańców oraz pobudzenie i wzmocnienie lokalnej aktywności, wzrost poczucia tożsamości oraz więzi lokalnej, a także zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności społecznych. Projekt zakończymy w 2020 roku, także o szczegółach jego przebiegu będziemy jeszcze informować!

Trzecim działaniem, które aktualnie dobiega końca jest projekt „Profesjonalizacja Fundacji STAJNIA„, wdrażany dzięki programowi Śląskie Lokalnie. W maju 2019 roku pozyskaliśmy finansowanie na działania zmierzające do wzmocnienia potencjału III sektora. Są to środki, które umożliwiły nam rozwój STAJNI oraz zwiększenie jej szanse na wejście na rynek komercyjny ze swoimi usługami. Serdecznie dziękujemy Śląskie Lokalnie za możliwości, które stworzył nam konkurs, a wszystkie organizacje pozarządowe zachęcamy do śledzenia dalszych losów Instytutu Pracy i Innowacji, który wraz z Instytutem Wyszehradzkim był operatorem projektu.

 

 

 

Ostatnim projektem, którym chcielibyśmy się pochwalić jest wchodzący aktualnie w fazę realizacji „Co-design your place„. Projekt wdrażamy dzięki partnerstwu ze Student & Innovation House i London College of Communication, w ramach Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży, Program Erasmus +. „Co-design your place” ma na celu zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w inicjatywy realizowane na obszarach rewitalizowanych. W ramach programu edukacyjnego dla 18 “MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW ZMIAN” podniesiemy kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania innowacji społecznych. Uczestnicy z Polski, Anglii i Danii w przeciągu 12 miesięcy będą tworzyć i rozwijać innowacyjne usługi wspierające proces rewitalizacji, aby na koniec wdrożyć trzy z nich: w Londynie, Kopenhadze i na terenie Śląska. Całość zakończymy konferencją podsumowującą zrealizowane działania, która odbędzie się w listopadzie 2020 roku. Pierwszy zjazd już przed nami, bo w listopadzie 2019 roku! Zapraszamy do śledzenia losów projektu w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Co-design your place.

 

 

 

Zachęcamy Wam do pozostania z nami w kontakcie, wymiany najlepszymi praktykami i współpracy! O najbliższych działaniach będziemy informowali już wkrótce.